مطالب دسته:

مسیرهای پیاده‌گردی تهران

مسیرهای پیاده روی تهران فقط مسیرهایی نیستند که شما در آن پیاده روی کنید بلکه در طی آنها تهرانگردی هم میکنید یا بهتر بگیم شما پیاده گردی میکنید. تمامی این مسیرها از طرف بچه های تیم پیاده شناسایی شده اند و لذت زیادی برای پیاده روی شما مهیا است. همچنین در این بین شما مسیرهایی هم برای دوچرخه سواری پیدا خواهید کرد