گفتگوهای آنلاین

تجربه‌های گفتگو مثل یک دوره‌همی هستن با این تفاوت که حول یک موضوع خاص دیالوگ و گفتگو شکل می‌گیره و نظر افراد متخصص رو در مورد اون موضوع می شنویم.