دیدنی و گشتنی

پرنده نگری در پارک جمشیدیه

در تهران حدود 250 گونه طی سال در فضای شهری به طور آزاد حضور دارن. در این تجربه شما می تونید با ابزارهایی مثل تلسکوپ و دوربین دوچشمی اونها رو ببینید.

توسط باشگاه پرنده‌نگری ایرانیان