دیدنی و گشتنی

گشت و گذار در بافت شهری به زبان انگلیسی

در این تجربه قراره در کوچه پس کوچه‌های قدیمی قدم بزنید و این بار در مورد همه چیز به انگلیسی صحبت کنید.

توسط امین خاکپور