هنری و فرهنگی

کشیدن فیگور آناتومی طراحی لباس

در یک کلاس دور هم جمع می شید تا یاد بگیرید چطوری یک مانکن و فیگور دلخواه خودتون بکشید.

توسط کیمیا آتش فراز