هنری و فرهنگی

آشنایی با هنر گل آرایی و ساخت دسته گل بهاره

در این تجربه با چند گل و سبک طراحی آشنا می‌ شید و یاد می‌گیرید چه طور یک دسته گل بهاره رو گل‌آرایی کنید.

توسط گل‌فروشی فلورانس