آشپزی و خوراکی

زدن لاته آرت با روبرتو

روبرتو براتون لاته درست می کنه و نشون میده چطور میشه روی اون طرح زد و این امکان رو میده که روی قهوه های آماده شده توسط باریستا، آرت خودتون رو بزنید.

توسط مدرسه‌ی روبرتو