هنری و فرهنگی

ساخت آویز بادی سرامیکی

طی این تجربه به کمک نگین با گل رس و سفالگری آشنا می‌شید و با هم یک آویز سفالی بادی درست می‌کنید.

توسط کارگاه سفالگری خاتون