هنری و فرهنگی

ساخت زیورآلات با شیشه

قراره تو یه باغ زیبا به همراه سه دختر شیشه‌ گر یاد بگیرید چه طور با مذاب شیشه‌ ای (بی‌ خطر) زیورآلات دست‌ ساز درست کنید.

توسط آرتیش گلس