هنری و فرهنگی

هنر کشیدن ماندالا

تو یه محیط باحال قراره با هم ماندالا کشیدن رو یاد بگیریم و رنگ کنیم تا هم یه اثر هنری خلق کرده باشیم و هم خودمون رو به روند درمانی و آرامش بخش بسپریم.

توسط غزاله خوش نیت