هنری و فرهنگی

یک روز با استاپ موشن

می دونستی می شه با تکنیک استاپ‌ موشن، به اشیا جون بدی و ازشون فیلم یا انیمیشن بسازی؟ تو این تجربه با مراحل مختلف این تکنیک آشنا می شید.

توسط جیبی استودیو