آموزش‌های آنلاین

آموزش خلق تابلو تکنیک اکرولیک

ما در این تجربه سعی داریم تا طرح مورد نظر شمارو که میتونه چهره و یا طبیعت بی جان باشه توسط رنگ اکرولیک روی بوم بکشیم.

توسط مریم تندرست