تجربه آنلاین

نقاشی کهکشانی با آبرنگ

با هم به صورت همزمان میخوایم یاد بگیریم چطور یک نقاشی از کهکشانها و ستارهها رو قدم به قدم اجرا کنیم!

توسط کیمیا صارمی