ورزشی و سرگرمی

تمرین خلبانی با شبیه ساز پرواز

تو این تجربه قراره به همراه یک مربی تو یه شبیه‌ساز پرواز بشینید و مثل یه دانشجوی خلبانی یاد بگیرید چطور باید یه هواپیما رو برونید.

توسط مجموعه هوانوردی پرسان