هنری و فرهنگی

ساخت صابون به سبک قدیم

در این تجربه صابون خودتون رو به سبک قدیمی‌ ها و با ترکیب قلیا و روغن می‌ سازید و شکل و قالبش رو خودتون انتخاب و طراحی می‌ کنید.

توسط صابون هوم