دیدنی و گشتنی

پرسه زنی، کشف و عکاسی با موبایل در بازار بزرگ

علاوه بر یادگیری اصول پرسه زنی و بازدید از نقاط جذاب کمتر دیده شده، یاد می گیرید چطور هر مسیر ساده ای رو به یه بازی برای خودتون تبدیل کنید.

توسط پیمان یزدانی