ورزشی و سرگرمی

ماشین فرار

شاید همه تجربه فرار از اتاق رو داشتین ولی قراره در این تجربه تو زمان کم، خودتون رو از ماشینی که توش گیر افتادید آزاد کنید ولی به این سادگی ها نیست!

توسط تهران اسکیپ