ورزشی و سرگرمی

تهرانگردی با دوچرخه در عودلاجان

قراره گروهی و به همراه یه راهنمای گردشگری تو تهران دوچرخه سواری کنید و در حالی که شهر رو بهتر می شناسید، چیزهای جدیدی هم در مورد دوچرخه یاد بگیرید.

توسط گروه دوچرخه سواری پیوند سبز