دیدنی و گشتنی

تماشای آسمان شب و رصد ستاره ها

یک شب رو کنار هم تا صبح به آسمون نگاه کنید و یاد بگیرید.

توسط پیمان نوروزی