داستان پیاده

ما پیاده هستیم؛

در تهران، برای تهران.

یک رسانه‌ی تعاملی مستقل، که با انتشار محتوای تجربه‌محور درباره‌ی شهر و سبک زندگی شهری در بستر شبکه‌های اجتماعی، و برگزاری رویدادهای شهری، غنی‌تر کردن رابطه شهر و شهروندان رو هدف خودش قرار داده؛ همینطور رسوندن این پیام شهر به همه که «من زنده‌ام و در کنار تو هستم».

از فعالیت پیاده بیشتر از ۷ سال می‌گذره و در تمام این مدت سعی کرده‌ایم تا به تناسب نیاز شهروندان، اقتضای وضعیت و چالشی که شهر با اون روبروست، به کمک شبکه‌های اجتماعی، به تولید محتوا درباره‌ی شهر، شهروندان و کسب‌وکارهای شهری بپردازیم. 

چه از گذشته، چه امروز و چه در آینده، می‌خوایم پیاده، دوستی برای شهر و آدم‌های اون باشه. دوستی که تهران رو می‌شناسه، و نه فقط دست آدم‌هاش رو می‌گیره و به دل هیجان‌ها و اتفاقات جذاب و سرگرمی‌های اون می‌بره، بلکه اون‌ها رو نسبت به آنچه در شهر در حال رخداده، و همینطور توسعه‌ی پایدار شهر و جوامع آگاه می‌کنه.

می‌خوایم دلیلی باشیم برای بهتر شدن زندگی در تهران.