...

پیاده‌ای عزیز، ما در حال بازطراحی وب‌سایت خود هستیم با توجه به تعهدی که به ماموریت پیاده داریم، بزودی با محصولی جدید فعالیت خود را بر روی وب‌سایت از سر خواهیم گرفت. دوست همیشگی تو، پیاده