از خانه‌ی نیما تا باغِ امیرتیمور

//

نجواهای شاعرانه‌ی خالق «شعرِ نو» و روایتی تراژیک از صاحب‌آوازِ «الهه‌ی ناز»، باغ‌هایی برای ییلاق درباریان قاجاری و زمین‌هایی حاصل‌خیز برای کشاورزی مردم، عطرِ کاهگلِ نم‌خورده و مزه‌مزه کردن طعمِ ترشی‌های رنگارنگ،

+ ادامه ی ماجرا