کافه آندورا

////

آندورا برای خیلی از تهرانگردها و دانشجوهای شهر، یک اسم آشنا و یادآور خاطرات خوشه؛ حالا این کافه‌ی محبوب در یک خونه‌ی قدیمی در ایرانشهر، با یک کتاب‌فروشی و آرت‌شاپ همسایه شده...

+ ادامه ی ماجرا