مسیر پیاده‌گردی تهران-هالیوود

//

لاله‌زار از اولین خیابون‌هایی بوده که توی دوره‌ی حکومت ناصرالدین‌شاه قاجاری ساخته می‌شه و به نمادی از زندگی متجددانه و فرنگی تبدیل می‌شه؛ قبل از این لاله‌زار یه باغ بوده که بعدها

+ ادامه ی ماجرا

از خانه‌ی نیما تا باغِ امیرتیمور

//

نجواهای شاعرانه‌ی خالق «شعرِ نو» و روایتی تراژیک از صاحب‌آوازِ «الهه‌ی ناز»، باغ‌هایی برای ییلاق درباریان قاجاری و زمین‌هایی حاصل‌خیز برای کشاورزی مردم، عطرِ کاهگلِ نم‌خورده و مزه‌مزه کردن طعمِ ترشی‌های رنگارنگ،

+ ادامه ی ماجرا